Το Συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο

του Επετειακού Εορτασμού των 180 χρόνων λειτουργίας

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

και αποτελεί την κεντρική επιστημονική εκδήλωση του Επετειακού Εορτασμού

 κατά τον Ιανουάριο του 2017.